Độ chiết suất của các loại đá quý và bán đán quý nên biết

Chiết suất đơn ( chiết suất đẳng hướng ) là hiện tượng khi ánh sáng chiếu vào một loại đá nào đó, nó chỉ bị khúc xạ (bẻ gãy) theo một góc nào đó mà không bị tách làm hai tia, tức là nó chỉ có một chỉ số khúc xạ duy nhất. Chiết suất đơn chủ yếu tồn tại ở 2 nhóm đá

DSCF2191
Chiết suất (chiết quang hoặc khúc xạ) của đá quý hay bán quý là đại lượng vật lý biểu thị tỷ số giữa tốc độ ánh sáng trong chân không và tốc độ pha của bức xạ điện từ trong nó.

Trong đó, tốc độ pha của một đoàn sóng được hiểu là tốc độ di chuyển của đỉnh sóng; đây cũng là tốc độ di chuyển của pha của đoàn sóng. Nó đối lập với tốc độ nhóm là tốc độ di chuyển của biên độ đoàn sóng. Tốc độ nhóm thể hiện tốc độ di chuyển của năng lượng ( thông tin) mang theo bởi đoàn sóng vật lý. Trong môi trường chân không, tốc độ nhóm luôn nhỏ hơn tốc độ ánh sáng, còn tốc độ pha có thể lớn hơn tốc độ ánh sáng.

Theo định luật Snell (định luật khúc xạ), chiết suất là tỉ số giữa sin của góc tới với sin của góc khúc xạ, thể hiện độ gãy khúc (đổi hướng đột ngột) của tia sáng khi truyền từ môi trường vật chất này sang môi trường vật chất khác.

Trên thực tế, chỉ số chiết suất (khúc xạ) của một loại đá là tỷ số tốc độ ánh sáng trong chân không chia cho tốc độ ánh sáng đi qua nó. Mặt khác mỗi loại đá có chỉ số chiết xuất khác nhau. Đây là một cơ sở quan trọng trong việc xác định các loại đá quý, đá bán quý. Đá Amethyst (Thạch anh tím) có chỉ số chiết suất trong khoảng 1.544 – 1.553, đá Emerald (Ngọc Lục Bảo) là 1.565 – 1.602, đá Ruby ( Hồng Ngọc) là 1.762 – 1.778.

Phân loại chiết suất

Chiết suất đơn ( chiết suất đẳng hướng ) là hiện tượng khi ánh sáng chiếu vào một loại đá nào đó, nó chỉ bị khúc xạ (bẻ gãy) theo một góc nào đó mà không bị tách làm hai tia, tức là nó chỉ có một chỉ số khúc xạ duy nhất. Chiết suất đơn chủ yếu tồn tại ở 2 nhóm đá sau:

1. Đá có cấu trúc tinh thể hình khối

Cấu trúc tinh thể hình khối thường khúc xạ ánh sáng theo mọi hướng với vận tốc như nhau. Các loại đá có cấu trúc tinh thể hình khối là: kim cương, spinel và các loại đá thuộc nhóm fluorit, ngọc lưu ly, sodalite….

2. Đá có cấu trúc vô định hình

Đá có cấu trúc vô định hình gồm 3 nhóm:

– Đá mắt mèo (Opal) với các thành viên: Opal thông thường, Opal bán quý, Opal lửa và Opal tảng được tạo ra từ dioxide silicon ngậm nước nên chúng không có cấu trúc tinh thể.

– Thủy tinh tự nhiên với hai thành viên là Obsidian và Moldavite, do được hình thành trong điều kiện bị làm lạnh nhanh nên không hình thành cấu trúc tinh thể

– Đá quý hữu cơ gồm thành viên: hổ phách, hổ phách đen đều có nguồn gốc từ thực vật; còn ngà voi, ngọc trai và xà cừ hoá thạch có nguồn gốc từ động vật.

Chiết suất kép (không đẳng hướng) là hiện tượng khi ánh sáng chiếu vào loại đá nào đó, nó sẽ phân thành hai chùm, mỗi chùm sẽ đi theo hướng khác nhau với vận tốc khác nhau, tức là nó có hai chiết suất riêng biệt. Đây là hình thức tồn tại trong hầu hết các loại đá bán quý.

Sự khác biệt giữa hai chỉ số khúc xạ của một loại đá có chiết suất kép gọi là chỉ số lưỡng chiết, nó dao động trong khoảng 0.003 – 0.287.

Chiết suất là một thuộc tính quan trọng tạo nên giá trị, vẻ đẹp của mỗi viên đá. Với những chia sẻ trên, HNJ hi vọng sẽ giúp bạn hiểu hơn về chiết suất của các loại đá để đánh giá chúng một cách đầy đủ, chính xác hơn.

Hà Nội Jewelry- HNJ.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>