Ngọc Phỉ Thúy Theo Tuổi

Ngọc phỉ thúy dây chuyền mặt Phật dành cho người tuổi Tý

12

Trong các Hóa tướng của Quán Âm, Quán Âm Thiên Thủ được các tín đồ sùng bái nhiều nhất. Pháp tu Quán Âm Thiên Thủ

Ngọc phỉ thúy dây chuyền mặt Phật dành cho người tuổi Hợi

11

Trong Phật giáo Tạng truyền, hình tượng Phật A Di Đà thường là: Thân màu đỏ, đầu đội bảo quan, búi tóc, thân mặc thiên

Ngọc phỉ thúy dây chuyền mặt Phật dành cho người tuổi Sửu

2

Phật bản mệnh (hay Phật hộ mệnh) gồm có 8 vị chủ tôn, còn được gọi là Phật hộ thân. Thông qua 12 nhân duyên,

Ngọc phỉ thúy dây chuyền mặt Phật dành cho người tuổi Dần

3

Trong dân gian cũng phổ biến tín ngưỡng Bồ Tát Hư Không Tạng, có thể tăng tiến phúc đức, trí tuệ, tiêu tai giải nạn.

Ngọc phỉ thúy dây chuyền mặt Phật dành cho người tuổi Mão

1

Bồ Tát Văn Thù biểu thị ý nghĩa của trí tuệ Phật Đà, đó là hình tượng nhân cách hóa của trí tuệ. Các bậc

Ngọc phỉ thúy dây chuyền mặt Phật dành cho người tuổi Thìn

4

Bồ Tát Phổ Hiền tên tiếng Phạn là Samantabhadra hoặc là Vishvabhadra, dịch âm là Tam Mạn Đà Bồ Tát, còn được dịch là Biến

Ngọc phỉ thúy dây chuyền mặt Phật dành cho người tuổi Tỵ

5

Ngài và Bồ Tát Văn Thù là thị giả của Phật Thích Ca Mâu Ni. Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử đứng thị giả

Ngọc phỉ thúy dây chuyền mặt Phật dành cho người tuổi Ngọ

6

Theo ghi chép trong Quán Vô Lượng Thọ kinh, vị Bồ Tát này lấy ánh sáng trí tuệ phổ chiếu tất thảy, khiến cho chúng

Ngọc phỉ thúy dây chuyền mặt Phật dành cho người tuổi Mùi

7

Như đã nói ở trên, khi được sinh ra, con người thường có một vị Phật, Bồ Tát hộ thân (Phật bản mệnh). Biết được

Ngọc phỉ thúy dây chuyền mặt Phật dành cho người tuổi Thân

8

Đại Nhật Như Lai, tên tiếng Phạn là Vairochana, dịch là Phật Ma Ha Tỳ Lô Giá Na, còn gọi là Phật Tỳ Lô Giá

Ngọc phỉ thúy dây chuyền mặt Phật dành cho người tuổi Dậu

9

Bất Động Minh Vương, tên tiếng Phạn là Acalnatha. “Bất Động” chỉ tâm từ bi, kiên cố, không thể xoay chuyển, “Minh” chỉ ánh sáng

Ngọc phỉ thúy dây chuyền mặt Phật dành cho người tuổi Tuất

đ

Trải qua mấy ngàn năm lịch sử, các Bản tôn được các tín đồ Phật giáo tín phụng, cúng dường, trở thành các thiện thần,