Bí quyết giúp bạn phân biệt đá quý tự nhiên và đá quý tổng hợp

Cho đến nay, chỉ có một số không nhiều các loại đá quý được con người tổng hợp (bằng các phương pháp khác nhau), trong đó đáng quan tâm nhất là corindon (ruby, saphir), kim cương, alexandrit, emerald, spinel và opal.

2016-01-05-16.44.531

Việc phân biệt giữa các loại đá quý khác nhau với nhau và giữa đá quý với các đá thay thế là tương đối dễ dàng do chúng có các tính chất vật lý (tỷ trọng, độ cứng, các tính chất quang học…) khác hẳn nhau. Trong khi đó việc với lại phức tạp hơn rất nhiều, vì chúng đều cùng là một chất, có thành phần hóa học, cấu trúc tinh thể và các tính chất vật lý nói chung là giống hệt nhau. Khác biệt duy nhất mà các nhà ngọc học có thể sử dụng để phân biệt đá quý tự nhiên và đá tổng hợp là các di tích của môi trường thành tạo để lại trong chúng. Môi trường sinh ra đá quý tự nhiên là lòng đất với các điều kiện nhiệt độ, áp suất và nồng độ khác hẳn với môi trường sinh ra . Hơn nữa, các dấu hiệu này hầu hết đều mang tính mô tả định tính, đòi hỏi người làm công tác giám định phải tích lũy kinh nghiệm nhiều năm. Các dấu hiệu này có tên gọi là đặc điểm bên trong, bao gồm: các dấu hiệu sinh trưởng (đường sinh trưởng, đới sinh trưởng, song tính) và các bao thể

Cho đến nay, chỉ có một số không nhiều các loại đá quý được con người tổng hợp (bằng các phương pháp khác nhau), trong đó đáng quan tâm nhất là corindon (ruby, saphir), kim cương, alexandrit, emerald, spinel và opal.

Dấu hiệu phân biệt corindon tổng hợp bằng các phương pháp khác nhau
Phương pháp Nhà sản xuất Biến loại corindon Dấu hiệu giám định
Phương pháp Verneuil Rất nhiều Tất cả các màu.
Ruby, saphir sao.

Đường đới sinh trưởng cong;
Bọt khí;

Đường plato;

Một phần: phổ hấp thụ (saphir lam, lục) và phát quang UV (ruby)

Phương pháp kéo Kyocera Nhật Bản Ruby;
Saphir padparadsha;

Ruby sao

Đường sinh trưởng hơi cong;
Bao thể lò dạng bọt;

Các đới gợn sóng có màu giao thoa;

Một phần: phát quang UV.

Phương pháp nóng chảy vùng Seiko Nhật Bản Ruby;
Saphir lam;

Saphir padparadscha

Dấu hiệu sinh trưởng xoắn;
Các đới gợn sóng có màu giao thoa;

Một phần phát quang UV.

Phương pháp chất trợ dung

Chatham (Mỹ) Ruby;
Saphir lam;

Saphir padparadsha;

Saphir hồng

Bao thể chất trợ dung và bao thể bạch kim từ buồng lò
Một phần phát quang UV, đường sinh trưởng cong

Kashan (Mỹ) Ruby Bao thể chất trợ dung và bao thể đường lò;
Một phần: phát quang UV

Ramaura (Mỹ) Ruby Bao thể chất trợ dung và bao thể buồng lò
Sinh trưởng không đồng nhất

Một phần: dựa vào phát quang UV

Knischka (Áo) Ruby
Nuôi phủ lên mầm ruby tự nhiên hoặc tổng hợp

Bao thể chất trợ dung và bao thể buồng lò
Ranh giới giữa mầm tinh thể và phần mới nuôi

Một phần: các khoảng trống chứa các bọt màu đen, các đường sinh trưởng cong

Lechleeitner (Áo) Ruby nuôi phủ tự nhiên hoặc lên mầm tổng hợp Ranh giới rõ giữa mầm tinh thể và phần mới nuôi
Bao thể chất trợ dung

Một phần: đường sinh trưởng cong

Douros (Hy Lạp) Ruby Bao thể chất trợ dung và buồng lò
Một phần: các khoảng trống chứa các bọt màu đen,phát quang UV

Nga Ruby Bao thể chất trợ dung và buồng lò
Một phần: các khoảng trống chứa các bọt màu đen,phát quang UV

Phương pháp nhiệt dịch Nga Ruby
Saphir

Các bao thể kim loại từ buồng lò
Bọt khí

Đới sinh trưởng và đới màu

Sinh trưởng không đồng nhất

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>